Atipik Otizm

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk Bireylerde otizm ve asperger sendromuna ait bazı belirtilerin göründüğü ancak bu bozukluklar için gerekli olan tanı ölçütlerinin karşılanmadığı durumlarda bireylere konulan tanıdır. Atipik otizm, dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve

Asperger Bozukluğu

Asperger Sendromu sosyal iletişim bozukluğu, basmakalıp davranışlar ve dar ilgi alanları ile karakterize olup, yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Klasik çocukluk otizminden, dil gelişiminde ve bilişsel yetilerde gerilik olmamasıyla ayrılır. Genellikle çocukluk çağında tanı konulmakla birlikte, Asperger Sendromu’nun fark edilme yaşı otizme göre daha geç olabilmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri de Asperger Sendromlu hastalarda

Dezintegratif Bozukluk

Dezintegratif bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl tamamen normal gelişim kaydedilir.Öncesinde normal işlev gören çocuğun 3-4 yaşlarında başlayan zekâ, dil ve sosyal işlevlerinde birkaç ay içinde gelişen deteryasyondur. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. ağır mental retardasyonla ve lokodistrofiyle (ilerleyici çocuk nörolojisi hastalıkları) birlikte görülmektedir. Ayrıca epilepsiye rastlama

RETT Sendromu

Rett sendromu özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sedrom erkeklerdede görülebilmekte fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. RS’li çocuklar, 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, geçici durgunluk veya gerileme sürecine

Otizm

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizmin Nedenleri Otizm nedeni henüz tam olarak belirlenememiş bir bozukluktur. .Otizm birden çok faktörün birleşmesiyle oluşan karmaşık bir bozukluktur.. Otizmli bireylerde beynin çalışma şekli farklıdır. Merkezi sinir

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

,

Yaygın gelişimsel bozukluk, çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri  içeren genel tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.  Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonra da tanısına uygun destek eğitim programlarına