Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Kataloğu yayımlandı

Özel eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğretimde yeni yaklaşımlar geliştirmek; özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerle öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkıda bulunmak amacıyla 1. Özel Eğitim Mater­yal ve Etkinlik Yarışması’na başvuran materyal ve etkinliklerin yer aldığı

Okulöncesi Etkinlik Kitabı hazırlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bireysel özellikleri ve tüm gelişim alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak ilk kez okulöncesi eğitim dönemi için etkinlik kitabı hazırlandı. Özel Eğitim