Project Description

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Çocuğun zeka düzeyinin normal, yeterli eğitim alıyor ve sosyokültürel  çevrenin uygun olmasına rağmen ortaya çıkar.

Disleksinin belli bir tedavisi yoktur. Önemli olan sorunun erken tanımlanması, okul ve ailenin destekleyici olmasıdır.

Disleksi erken yaşta tanınabilir ancak okula çocuğun okula başlamasıyla birlikte sorun net olarak ortaya çıkar.

Belirgin disleksi özellikleri

Sınıfta dikkatsiz ve aşırı hareketlidirler, uzun süre yerlerinde oturamazlar.

İşitsel ve görsel uyaranları bellekte tutmaktası bakımından güçlük çekerler. Birbirine benzeyen kelimeleri ayırmada zorlanırlar.

Okumayı öğrenirken zorlanır, okuma bazen hiç yoktur bazen yavaştır ve akıcı değildir. Okuma hızı beklenilenin altındadır. Harf harf okur, uzun ve bilmediği kelimeleri okurken duraklar bazende hiç okuyamazlar.

Kelimeleri kısaltarak ve tahmin ederek okur.

Yazarken bazı harfleri unutur veya harf ekleyerek okur.

Yüksek sesle okurken yanlış vurgulama yapar, ritim ve tonlama bozuktur.

Harfleri birbirine karıştırır. (p, b, d, g, h, y, s, z, u ) ve ters yazar.

Rakamları ters yazar, “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları ayırt etmede zorlanır.

Okuduğu bir öykünün veya parçanın anlamını çıkaramaz, okuduğunu anlama ve anlatmada zorluk çeker.

Bir satırı takip edemez, satırbaşlarına geçerken zorlanır.

İçinden okurken bazı sesler çıkarır.

Yazması ve kalem tutması bozuktur, çabuk yorulurlar. Yazarken satır atlarlar ve imla kurallarına uygun yazmada zorlanırlar.

Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırırlar.

Sıralı ezber gerektiren “ayların sırası” gibi konuları ezberlerlemekte güçlük çeker. Çarpım tablosu ve ritmik saymada zorlanırlar.

Motor beceri gerektiren işlerde zorlanırlar.

Dislekside sağ-sol, yukarı- aşağı gibi kavramlar karıştırılabilir.