Project Description

Normal yada normalin üstünde zekaya sahip olan çocuğun dinleme, düşünme, okuma yazma, matematik becerilerinde ve yazılı anlatımda zekasına oranla beklenilenin büyük ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Bu bozukluğun nedeni olarak bireyin merkezi sinir sisteminde işleyiş bozukluğuna bağlı olmakla beraber bireyin yapısı ile ilgili olduğu varsayılıyor. Bu sorun beyinin bilgiyi kodlamasındaki problemden kaynaklandığı için birey bilgiyi geri çağırmada güçlük yaşar.

Program ile bireylerin;

  1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
  2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
  3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
  4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellikleri

Dikkatleri çabuk dağılır. Dikkatini bir noktaya odaklamakta güçlük çekerler. Hem işitsel hem görsel alanda dikkat problemi yaşarlar.

Öğrenme güçlüğü gösteren çacuklarda algısal bozukluklar görülür.uzaklık ve derinlik algıları bozuktur. Görsel duyularda gelen uyaranları algılamada güçlük çekerler.

İşitsel ve görsel uyaranları bellekte tutmakta zorlanırlar. Herhangi bir yetersizliği olmamasına rağmen kelime ezberleme ve  benzer kelimeleri ayırmada problem yaşarlar.

Çalışma becerilerini kullanmakta yetersizdir. Ödev ve projelerini planlamada güçlük çeker, verimli ders çalışma konusunda sıkıntı çekerler.

Zaman kavramına ilişkin süreçleri ve zaman kavramlarını karıştırır. Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri, sayıları, alfabenin harf sırasını karıştırır.

Çoğunukla dağınıktırlar, masa ve çantaları düzensizdir.

Motor becerilerde yaşıtlarına oranla başarısızdırlar. İnce motor kullanımı gereken işlerde zorlanırlar.

Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar kendini değerlendirmede olumsuzdur ve çoğu zaman mutsuzdurlar. Arkadaş edinmede güçlük çekebilir, arkadaşaları tarafından kolay yönlendirilebilir.

Değişikliklere uyum sağlamakta zorlanırlar. Benlik saygıları düşük, özgüvenleri yetersizdir.

Özel öğrenme güçlüğü nedenleri

Doğum öcesi: annenin geçirdiği enfeksiyon, yetersiz beslenme, ilaç kullanılması, vitamin eksikliği,

Doğum sırasında: uzun ve zor doğum, beyin hasarı, çarpma

doğum aletlerinin verdiği zararlar,

Doğum sonrasında: doğduktan sonra nefes almaya başlayıncaya kadar geçen sürenin uzunluğu, başa alınan darbe, tümör, ateşli hastalık,

Kalıtsal: ailede özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin olması, kan uyuşmazlığı.