Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluk, çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri içeren genel tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Daha Fazlası İçin…

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Normal yada normalin üstünde zekaya sahip olan çocuğun dinleme, düşünme, okuma yazma, matematik becerilerinde ve yazılı anlatımda zekasına oranla beklenilenin büyük ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Daha Fazlası İçin…

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren; kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Daha Fazlası İçin…