Project Description

Yazma alanında gelişen öğrenme güçlüğüdür. Harf ve noktalama işaretleri, dilbilgisi kullanımı, metnin yapısını örgütleme, sözcük dağarcığı kullanımında güçlükler gözlenir. Çoğunlukla  ‘b-d, b-p,m-n,z-s, d-t, f-v, g-ğ’ harflerini ve ‘6-9, 10- 01, 12-21 ’ rakamlarını karıştırırlar. Bu durum okuma yeteneği ile ilişkisizdir ve zeka geriliği söz konusu değildir.

Disgrafi problemi olan çocuğun özellikleri

Yazıları dağınık ve okunaksızdır. Defterleri düzensizdir, iki çizgi arasına yazamazlar.

Tahtadaki veya okunan yazıyı defterine aktarmakta güçlük çekerler.

Kelimeleri çok yer kaplayacak şekilde aralıklı yazarlar ya da kelimeler arasında hiç boşluk bırakmadan birleşik yazarlar.

Kalem kontrolü zayıftır ve kalemi uygun pozisyonda tutamaz.

Heceleme hataları yapar, heceyi yada sözcüğü ters yazar.

Yazılı sınavlarda başarı düzeyleri düşüktür.

Yaşıtlarına orala yavaş yazarlar.

Motor beceriler zayıftır.