Project Description

Sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir.

Diskalkulik bireylerin ortak özellikleri

Belleğin zayıf çalışması sebebiyle yapılan hatalı hesaplamalar,

Temel matematik becerileri içeren işlemlerin yavaş ve zor çözülmesi,

Toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımadaki yetersizlik,

Matematik problemlerinde kullanılan adım ve işlemleri sergilemede zorlanma,

Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması

Görsel ve mekânsal işleyiş ile ilgili problemler,

İşlemlerde sürekli on parmak kullanma,

Sayıları kıyaslamada zorlanma, negatif ve pozitif sayıları ayırt edememe, eksik yada fazla yazma,

Para üstü verirken şaşırma,

Gün, hafta, ay, mevsimler vb. kavramları anlamada güçlük çekme,

Zamanı anlatmada, yer ve yönü bulmada zorlanma,

Stratejik planlamada beceri eksikliği,

Matematikteki genel kavramları anlayamama ve hatırlayamama,

Kesirler konusunu anlamada zorlanma,

Sayıların geçtiği öğrenmelerde hafıza zayıflığı,

Matematiksel sembollerin kafa karıştırması,

Günlük hayat problemlerini anlamada, bilgileri ve olayları sıralamada zorlanma,

Basit geometrik şekilleri çizememe ve tanımlayamama.