Disgrafi (yazma bozukluğu)

Yazma alanında gelişen öğrenme güçlüğüdür. Harf ve noktalama işaretleri, dilbilgisi kullanımı, metnin yapısını örgütleme, sözcük dağarcığı kullanımında güçlükler gözlenir. Çoğunlukla  ‘b-d, b-p,m-n,z-s, d-t, f-v, g-ğ’ harflerini ve ‘6-9, 10- 01, 12-21 ’ rakamlarını karıştırırlar. Bu durum okuma yeteneği ile ilişkisizdir ve zeka geriliği söz konusu değildir. Disgrafi problemi olan çocuğun özellikleri Yazıları dağınık ve okunaksızdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Normal yada normalin üstünde zekaya sahip olan çocuğun dinleme, düşünme, okuma yazma, matematik becerilerinde ve yazılı anlatımda zekasına oranla beklenilenin büyük ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Bu bozukluğun nedeni olarak bireyin merkezi sinir sisteminde işleyiş bozukluğuna bağlı olmakla beraber bireyin yapısı ile ilgili olduğu varsayılıyor. Bu sorun beyinin bilgiyi kodlamasındaki problemden kaynaklandığı için