Disleksi (okuma güçlüğü)

,

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Çocuğun zeka düzeyinin normal, yeterli eğitim alıyor ve sosyokültürel  çevrenin uygun olmasına rağmen ortaya çıkar. Disleksinin belli bir tedavisi yoktur. Önemli olan sorunun erken tanımlanması, okul ve ailenin destekleyici olmasıdır. Disleksi erken yaşta tanınabilir ancak

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Normal yada normalin üstünde zekaya sahip olan çocuğun dinleme, düşünme, okuma yazma, matematik becerilerinde ve yazılı anlatımda zekasına oranla beklenilenin büyük ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Bu bozukluğun nedeni olarak bireyin merkezi sinir sisteminde işleyiş bozukluğuna bağlı olmakla beraber bireyin yapısı ile ilgili olduğu varsayılıyor. Bu sorun beyinin bilgiyi kodlamasındaki problemden kaynaklandığı için